Saturday, May 24, 2008

BBM... bolak-balik menaik (harganya)


Dibilang kaget, tapi udah merasa sebelumnya.
Dibilang sedih, tapi daripada nyarinya sulit.
Dibilang senang, kenaikan gajih mungkin tak sebanding dengan kenaikan harga-harga.
BBM, komoditi yang kadang bikin repot namun sering dibutuhkan.
Gara-gara isu naik beberapa hari terakhir.
Nyari BBM sulit.
Punya kendaraan bagus & mewah malah deg-degan.
Karena takut kehabisan BBM di tengah jalan.
Mungkin mending naik sekalian daripada sekedar isu, kabar angin dan gosip.

Kalau sekarang naik kendaraan mahal, bersepeda aja.
Kalau bahan pangan melonjak, puasa aja.
Kalau barang-barang
Kalau gajian tak naik..? Mau berhenti.. entar malah jalan pengangguran.

Sabar le..., wong sabar kuwi subur.
Tanduran yen subur kuwi makmur.

Sabar...???
dimana ada jualan sabar.....

0 comments: